سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود بهرامی علمدارلو – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واح
حسین مناجاتی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کامران امینی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
وحید جواهری – مدیر تحقیق و توسعه صنایع ریخته گری اصفهان

چکیده:

چدن نایهارد ۴ کاربردهای زیادی در مواد مقاوم به سایش، از جمله صنایع معدن و سیمان دارد. افزودن عناصرآلیاژی مانند تیتانیوم در چدن نایهارد ۴ باعث ایجاد ذرات ریز وسخت کاربید تیتانیومTiC) که جایگزین کاربید کروم گردیده، در نتیجه باعث افزایش مقاومت سایشی می شود. لذا افزودن ۰/۲ و۰/۷و۱/۳درصد تیتانیوم به چدن نایهارد۴با ترکیبC=3% Mn=0.5% Si=1.5% Ni=5.5% Cr=8% Mo=0.1% P&S=0.05% مورد بررسی قرار گرفت. انجام آزمایشات مختلف سختی سنجی، مقاومت به ضربه، استحکام کششی و مقاومت سایشی وبررسی متالوگرافی نشان داد که افزودن تیتانیوم برمقاومت به ضربه تاثیری ندارد، استحکام -کششی و مقاومت سایشی را افزایش و در نتیجه باعث افزایش طول عمر قطعات ضد سایش و کاهش هزینه ها می گردد.