سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره بنازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری- دانشگاه شیراز
زهراسادات زمردیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری- دانشگاه شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

در تمامی دوران زندگی،آدمی برای رسیدن به کمال در جستجوی دانش و معرفت بوده؛ از این رو فناوری در همه زمینه های علمی و معرفتی با تأثیر گسترده خود موجب شکوفایی زندگی انسان از جنبه های مختلف شده است. مهم آنست جریان رو به رشد تکنولوژی نه تنها ارزشهای انسانی را تحت الشعاع قرار نداده، بلکه بستر رشد روز افزون آن را نیز فراهم نموده است.در طول تاریخ،ساخت مساجد به عنوان نگین درخشان سیمای شهر اسلامی،در بطن تغییرات جامعه تداوم یافتهوخود را به عنوان روح زنده جامعه حفظ نموده است. اگر بپذیریم تغییر درمعنای عام، برخاسته از دانش و آگاهی است باتوجه به سیر صعودی دانش بشری روند تغییر برای جامعه امروزی یک اصل غیرقابل تردید است.با توجه به تحولات بنیادین ایجاد شده در حوزه معماری،طراحی مساجد چنانچه باید و شاید نتوانسته به الگوهای موفق و همگام با تحولات زمانه دست یابد؛ از این رو فراهم نمودن بسترمناسب جهت طرح اندیشه هایی نو با تکیه بر دانش فنی روز جهت ترویج و تداوم فرهنگ وارزشهای اسلامی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است نمود تکنولوژی در ساخت مساجد، با حفظ فلسفه وجودی، در کشورهای اسلامی در حال توسعه و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آنها بر جامعه بررسی شود. امید است ویژگی های استخراجی از نمونه های موردی یاری رسان روند شکل گیری معماری معاصر مساجد در کشورهای اسلامی شود