سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ساجد – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تکنولوژی را می توان از پدیده های مهم اجتماعی دانست.زیرا پدیده های اجتماعی ((به پدیده هایی گفته می شوند که حاصل زندگی گروهی و اجتماعی انسانها ست.)) (شایان مهر، ۱۳۷۷،۱۲۹) تکنولوژی هم پدید ه ای نیست که توسط انسانهای منزوی (به معنای واقعی کلمه) که در انزوا بوده اند وهیچ گونه آموزشی ندیده اند،بوجود آید ،بلکه هر تکنولوژی اعم از ابتدایی یا پیشرفته چه در منشاء یا در فرایند پیشرفت مدیون زندگی انسانهاست.انسانی که دور از جامعه انسانی رشد یافته واجتماعی نشده با حیوانات تمایز چندانی ندارد ، حتی از ابتدایی ترین و البته مهمترین ابزار انسانی یعنی زبان هم بی بهره است .پس انسانها در نتیجه آموزشها ونیازهایی که جامعه در آنان القاء می کند دست به ایجاد تکنولوژی می زنند.و تکنولوژی حاصل زندگی اجتماعی انسان و پدیده ای اجتماعی است ،اما تکنولوزی به نوبه خود بر جامعه تاثیر می گذارد و نوعی رابطه دو جانبه بین آن دو بر قرار است .جامعه شناسان با دیدگاه های مختلف به بررسی این تاثیر و تاثرات پرداخته اند که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دراین نوشته تلاش بر آن است تا تکنولوژی به عنوان پدیده ای اجتماعی و برآمده از اجتماع و به عنوان ,یکی از عوامل مهم و موثربر تحولات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و نظریه های جامعه شناسی برخی از جامعه شناسان بر جسته جهان در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.