سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن اصفهانیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران مرادی – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رحیمی – کارشناس ارشد

چکیده:

تولید دوباره و استفاده از ضایعات پلیمر ABS درروش تزریق پلاستیک با توجه به خواص مکانیکی مناسب و ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی همواره ضروری بوده است سیکل تولید مجدد این پلیمر برروی خواص آن بی تاثیر نخواهد بود دراین پژوهش تاثیر تولید مجدد پلیمر ABS برخواص مکانیکی طی انجام پنج مرحله تولید مجدد مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور تست های ضربه کشش و خمش جهت بررسی خواص مکانیکی و تست جمع شدگی جهت بررسی پدیده جمع شدگی از استاندارد ASTM درنظر گرفته شدند قالب تزریق نمونه های استاندارد ساخته شد و با استفاده از دستگاه تزریق پلاستیک مواد نو بدون تولید قبلی درهر مرحله به طور کامل تولید شد و پس از نمونه برداری قطعاتآسیاب شده و مجددا با شرایط یکسان تولیدگردیدند با افزیاش سیکل های تولید جمع شدگی کاهش یافت استحکام نهایی درکشش و خمش افزایش یافتند که این افزایش درخمش بیشتر از کشش بود مدول الاستیک درکشش نیز به میزان کمی ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد اما مقاومت به ضربه بطور چشمگیری کاهش یافت.