سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ضیاء والفی – مربی، عضو هیات علمی گروه مواد فلزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید حجت اله حسینی – مربی، عضو هیات علمی گروه مواد فلزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

برای تولید قطعات سرامیکی پیشرفته معمولا از روشهای متالورژی پودر استفاده میشود، زیرا در این پروسه نیازی به ذوب مواد اولیه وجود ندارد و فرآیند زینترینگ عامل استحکام قطعه نهایی میباشد. هرچه پودر مورد استفاده در ساخت قطعه ریزتر باشد استحکام آن بیشتر خواهد بود. پلاسمای حرارتی یک روش موثر برای تولید پودرهای نانوسایز میباشد که دارای مزایای فراوان از جمله تشکیل گون ههای فعال از نظر شیمیایی و سرعت بالای واکنش و استفاده از مواد اولیه جامد و توانایی کوئنچ از دمای بالا است. برای تولید پودر نانو سایز کاربید سیلیسم میتوان از مواد اولیه اکسید سیلیسیم (تبخیر و تشکیل پودر نانو) و گاز متان (تبخیر و تشکیل پودر نانو) استفاده نمود. پودر نانو سایز کاربید سیلسیم از واکنش اکسید سیلیسیم و گاز متان در درون راکتور پلاسمای حرارتی تولید شده است. این مقاله تاثیر افزایش توان پلاسما روی درصد تولید پودر کاربید سیلیسیم نانو سایز بوسیله تکنولوژی پلاسمای حرارتی با قوس منتقل نشده را بررسی میکند. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد با افزایش توان پلاسما درصد تشکیل پودر کاربید سیلیسم نانو سایز افزایش مییابد.