سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نورالدین ایزدی – دانشجوی سابق دانشگاه گرگان
شهزاد جماعتی ثمرین – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
یونس پوربیرامی هیر – دانشجوی گروه علوم باغبانی
عبداله پارسایی – دانشجوی سابق دانشگاه گیلان

چکیده:

بهمنظور بررسی اثرات درون شیشه ای و باززایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum با استفاده از تنظیم کننده ای رشد ۲٫۴-D و ایندول استیک اسید IAA درمحیط کشت پایه B5 آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام گردید تیمارهای اعمال شده دراین پژوهش شامل تنظیم کننده های ۲٫۴-D,IAA هریک شالم چهارسطح ۰، ۰/۵ و ۱و۲ میلی گرم درلیتر و ترکیب متقابل هریک ازاین سطوح دراین محیط کشت بود بررسی نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت IAA تا ۲ میلی گرم درلیتر تعداد پیازچه ها بطور معنی داری افزایش پیدا کردند ولی هیچ تفاوت معنی داری بین استفاده از غلظت های مختلف IAA و پارامترهای ریشه زایی و کالوس زایی درمحیط کشت مشاهده نشد با افزایش غلظت ۲٫۴-D تا ۲ میلی گرم در لیتر از تعداد پیازچه طول و تعداد ریشه کاسته شد طبق نتایج حاصل ازین پژوهش بطور میانگین از یک پیاز بالغ گل سوسن امکان حصول حدود ۱۵۰-۱۰۰ گیاهچه وجود دارد.