سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده بی بی لیلا علمداری – کارشناس ارشد
عباس صفرنژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

جنس Crataegus ( زالزالک) از طایفه Crataegeae ، زیر تیره Maloidae و از تیره رز ( Rosaceae ) است. این جنس دارای حدود ۱۵۰ تا ۱۲۰۰ گونه در جهان است که ۱۰۰ تا ۱۱۰۰ گونه آن متعلق به نواحی معتدله آمریکای شمالی و ۵۰ تا ۱۰۰ گونه آن متعلق به دنیای قدیم است. این گیاه از نظر دارویی اهمیت زیادی داشته و میوه ها، برگ ها و گل های آن محتوی آلکالوییدهای مختلفی است که کاربرد های درمانی فراوانی دارد. در این پژوهش تاثیر تنظیم کننده های رشد بر کشت بافت زالزالک بررسی شد. برای سترون سازی جوانه ها از محلول ۰۲ / ۰ درصد کلرور جیوه به مدت ۲ دقیقه، اتانول ۷۰ % به مدت ۲ دقیقه و هیپوکلریت سدیم ۳۰ درصد به مدت ۳۰ دقیقه استفاده گردید. نتایج نشان داد که محیط MS حاوی ۱/ ۰ میلی گرم در لیتر ۱/۵+ IAA میلی گرم در لیترBA و نیز محیط MS حاوی ۴ میلی گرم در لیتر TDZ به ترتیب بیشترین میزان کالوس زایی را نشان دادند. شناسایی بهترین محیط کشت و ترکیب هورمونی جهت باززایی در دست بررسی است