سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده بی بی لیلا علمداری – کارشناس ارشد
عباس صفرنژاد – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی،

چکیده:

عناب با نام علمی Ziziphus jujuba مترادف با Z.vulgaris و Z.sativa بوده و به تیره Rhamnaceae متعلق است. عناب از گیاهان دارویی ارزشمندی است که در طب سنتی ایران جایگاه ویژه ای دارد. کشت این گیاه نه تنها به دلیل مصارف دارویی مورد توجه است بلکه به علت زیبایی برگها و تنه ی درختان جوان به عنوان گیاه زینتی کشت می شود. در این مطالعه میزان القای کالوس و باززایی درعناب تحت ترکیب های مختلف هورمونی ارزیابی گردید. از جوانه های جانبی به عنوان ریز نمونه استفاده شد. برای سترون سازی ریز نمونه ها استفاده از محلول ۰۲ / ۰ درصد کلرور جیوه به مدت ۳ دقیقه، اتانول ۷۰ % به مدت ۲ دقیقه و هیپو کلریت سدیم ۳۰ درصد به مدت ۱۵ دقیقه مناسب بود. از محیط کشت MS با ۶نوع ترکیب هورمونی حاوی غلظت های مختلف TDZ ،IAA ،IBA BA ، و BAP استفاده گردید. هیچ کدام از این محیط ها برای کالزایی مفید نبوده و کالوس تشکیل نشد. اما محیط کشت محیط کشت MS حاوی ۰۱ / ۰ میلی گرم در لیتر ۲+ IBA میلی گرم در لیتر BA برای باززایی از جوانه به عنوان بهترین محیط شناخته شد. شناسایی بهترین محیط کشت و ترکیب هورمونی جهت ریشه زایی در دست بررسی است