سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده منشی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی، دانشگاه زنجان
سیدنجمالدین مرتضوی – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه زنجان
حسین ربی انگورانی – کارشناس ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه زنجان

چکیده:

گیاه شمعدانی عطری زینتی دارویی است و اسان آن مصارف وسیعی در صنایع داروسازی، عطر و ادکلن – – سازی دارد و با توجه به اینکه بیشتر داروهای ساخت داخل کشور با مواد اولیه کشورهای خارجی ساخته می شود، کشورمان قیمت های گزاف و هنگفتی را متحمل میشود، پ با در نظر گرفتن کاربرد وسیع اسان ژرانیوم در صنایع مختلف، پژوه جاری با بررسی راهکاری علمی و کاربردی می تواند گام بزرگی را در جلوگیری از خروج ارز از کشور برداشته و کمک قابل توجهی به پژوه های بعدی نماید. بدین منظور به بررسی اثر دو ماده تنظیم کننده رشد گیاهی در ۴ سطح شامل سایکوسل با غلظتهای (۰،۳۰۰،۶۰۰،۱۲۰۰ میلی گرم در لیتر) و ایندول استیک اسید با غلظتهای (۰،۲۵،۵۰،۱۰۰ میلی گرم در لیتر) در ۳ تکرار بر روی صفات رشدی و عملکردی گیاه شمعدانی عطری در آزمایشی با طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان در سال ۱۳۸۹ پرداختیم. نتای نشان دادند که استفاده از سایکوسل با غلظت ۱۲۰۰ میلی گرم در لیتر باع کاه در ارتفاع، سطح برگ، سطح ویژه برگ، مقدار کل برگ، مقدار کل ساقه، عملکرد پیکره رویشی تر و خشک گیاه شد. بیشترین ارتفاع، مقدار برگ و ساقه و عملکرد پیکره رویشی خشک نیز در غلظت ۱۰۰میلی گرم در لیتر ایندول استیک اسید مشاهده شد. مصرف سایکوسل۱۲۰۰ میلی گرم در لیتر همزمان با ایندول استیک اسید در غلظتهای ۰، ۲۵، ۵۰ میلی گرم در لیتر کمترین عملکرد رویشی تر را در بر داشت.