سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیاوش افراشته – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر ،
حمیدرضا کریمی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک

چکیده:

پارچههای تولید شده حلقوی پودی دستخوش تغییرات ابعادی هستند و با تکرار شستشو حالت طبیعی خود را از دست میدهند. فاکتورهای زیادی هستند که باعث این تاثیرات نامطلوب در ساختمان پارچه های حلقوی پودی میشوند که همگیبه جنس نخ، ساختمان بافت و تکمیل پارچهها مربوط میشوند. درخواست مصرف کنندگان این است که پارچههای حلقوی پودی پس از تکمیل وقتی مورد مصرف قرار میگیرند تحت شستشوهای پیدرپی کمترین تغییرات ابعادی را از خود نشاندهند که این خود حالت ایدهآل میباشد. بنابراین در این تحقیق اثر برخی تنظیمات ماشین آلات تکمیل(استرچ- شرینک و اسپرد) بر روی پارچههای حلقوی پودی دو روسیلندر با بافت ۱×۱Rib100%پنبهای بر روی ثبات ابعادی و مقدار جمع شدگی آنها بررسی میشود. تغییرات ابعادی و درصد جمعشدگی طولی و عرضی پارچههای دو روسیلندر بستگی به تغییرتنظیمات ماشین( سرعت ،کشش و تغذیه اضافی) دارد. اثر مراحل مختلف تکمیل تر(شستشو، پخت و سفیدگری) بیشترین تغییرات ابعادی را روی پارچههای بافته شده گذاشته و در خاتمه این مراحل، پارچه به ثبات ابعادی بهتری میرسد. تغییر سرعت و کشش بیشترین تاثیر خود را بر روی جمعشدگی عرضی دارند