سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی دانشگاه تهران
مصطفی عرب – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
مهران عنایتی شریعت پناهی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمود لطفی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

لیسیانتوس Eustoma grandiflorum در باغبانی به عنوان یک گل تزیینی گلدانی، فضای آزاد و شاخه بریده مطرح است.در این پژوهش برای اولین بار در دنیا، کشت میکروسپور گل لیسیانتوس انجام شد. روش های متعددی جهت تولید گیاهان هاپلوئید وجود دارد که یکی از روش ها آندروژنز می باشد. آندروژنز سریع ترین روش ممکن برای رسیدن به هموزیگوسیتی است. تنش به عنوان یک عامل جرقه ای، در تمایز و جنین زایی میکروسپور لازم و ضروری است. از تنش هایی که جدیدا در القای آندروژنز به کار گرفته شده می توان به pH بالای محیط و القا کننده های شیمیایی مانند D-4،۲ اشاره کرد. به منظور القا کننده تنش شیمیایی اثر D-4،۲ با غلظت های ۴۵mg/L و ۳۵ و ۲۵ و ۱۵ بررسی شد. در آزمایشی دیگر از سه مقدار بالای pH، یعنی ۶/۵ و ۷ و ۷/۵ (به عنوان دیگر عامل محرک و تنش زا در القای آندروژنز) استفاده شد. بهترین تیمار D-4،۲ جهت القای آندروژنر، غلظت ۳۵mg/L بود؛ که باعث ایجاد بیشترین ساختار چند سلولی شد. ۷ و ۶/۵=pH باعث شروع تقسیم سلولی میکروسپورها و ایجاد ساختار چند سلولی شد.