سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مونا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یاسوج
رقیه ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
پیام فیاض – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده:

ا زمهمترین خطراتی که بشر و زمین را تهدید می کند تغییر اقلیم است که این امر باعث بالا رفتن ماکزیمم دما و روزهای گرم بیشتردر تقریبا تمامی سطح زمین و درنتیجه افزایش خشکسالی های اقلیمی تابستانی و ریسک خشکی بخصوص در مناطق مدیترانه ای مانند جنگلهای زاگرس می شود دراین مطالعه پارامترهای مرتبط با سطح برگ سه گونه بلوط جنگلهای زاگرس برودار، دارمازو و وی ول مورد بررسی قرارگرفتند برای این منظور بذور هرگونه مورد مطالعه در ۴۰۰ گلدان در شرایط کاملا یکسان و در فضای باز کاشته شدند. سپس درزمان اعمال تنش آبیاری قطع گشت تا خاک گلدانها به تدریج به ظرفیت مزرعه ای ۷۰% تیمار ضعیف ، ۵۰% تیمار متوسط و ۳۰% تیمار شدید رسیدند پس از برداشت نهالها در هر مرحله از ازمایش برگ ها جداشده و وزن و مساحت آنها اندازه گیری شد و به این صورت سطح مخصوص برگ وزن تر برگ درواحد سطح وزن خشک برگ در واحد سطح موجودی آب هر واحد سطح برگ تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی بود.