سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
علیرضا عیوضی –
غلامرضا خلیل زاده –
شهناز عاشوری –

چکیده:

به منظور بررسی جذب عناصر غذایی پرمصرف در ژنوتیپ های گندم نان در شرایط کم آبیاری دو آزمایش مزرعه ای در دو سال زراعی ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد ازمایش ها در قالب طرح کرتهای خرد شده برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. سطوح مختلف آبیاری با فواصل ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و در کرتهای اصلی و ۱۰ ژنوتیپ گندم نان شامل رزین ، شهریار ، الوند، سرداری C-80-4 ، C-81-10 ، C-81-4 ، C-83-3 ، C-83-8 زارع و پیشگام درکرتهای فرعی قرارگرفتند. کم آبیاری موجب کاهش غلظت نیتروژن و فسفر کاه و کلش شد ولی غلظت پتاسیم کاه و کلش با تشدید تنش خشکی افزایش یافت. با کاهش تامین آب غلظت نیتروژن و فسفر دانه افزایش و غلظت پتاسیم دانه کاهش داشت.