سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
امیررضا شاهانی – دانشیار سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک شکست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوس
حمید خرسند – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه مزایای منحصربفرد متالورژی پودرسبب گردیده که کاربرد این فرآیند در تولید انواع قطعاتصنعتی گسترش چشمگیری یابد بررسی ها نشان میدهند که مهمترین عامل شکست در قطعات فولادی متالورژی پودر که تحت بارگذاریهای مکانیکی قرار دارند وقوع پدیده خستگی می باشد درتحقیق حاضر اثر تنش متوسط بعنوان مهمترین پارامتر بارگذاری بررفتار خستگی فولاد با باندهای نفوذی )Distaloy AE مورد ارزیابی قرار گرفته است بدین منظور نمونه های استاندارد متالورژی پودر از جنس فولاد مذکور محتوی دو مقدار مختلف کربن در سه میزان تنش متوسط تحت آزمون خستگی محوری قرار گرفتند بررسی نتایج حاصل از آزمایشات خستگی نمودارهای مربوط و مقایسه معیارهای موجود برای پیش بینی اثر تنش متوسط رابطه و روندی را پیشنهاد می کنند که با اسفتاده از آن تخمین حد خستگی محوری این فولاد در شرایط تنش میانگین غیرصفر مقدور می گردد درنهایت نتایج تجربی این تحقیق در معیارهای معتبر و مطرح در تئوری خستگی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است.