سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش آذرپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
امید علیزاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
حمید دهقان زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

تنشهای محیطی از عوامل اجتناب ناپذیر درکاهش محصولات می باشند و در کشور ما خشکی یکی از عوامل محدود کننده تولید بوده و خطری برای تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی محسوب می شود لذا درنواحی خشک و نیمه خشک جهان دسترسی به عملکرد بالا تنها از طریق آبیاری امکان پذیر است و به خاطر نیاز شدید به آب دراین مناطق اگر مدیریت آب دردو حالت زمان مصرف و مقدار آبم صرفی مناسب نباشد عملکرد محصول کاهش یافته و موجب تلف شدن محصول خواهد شد بدین منظور دراین تحقیق جهت بررسی دو فاکتور تنش خشکی و رژیم های ابیاری مختلف و اثر متقابل آنها برروی برخی از صفات ذرت تابستانه هیبرید S.C704 در تابستان سال ۱۳۸۸ آزمایشی به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان ارسنجان به اجرا درآمد