سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسیح محمدی – مدرس موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
رضا میرمقتدایی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

چکیده:

شرایط آل و هوایی و مشکلات اجرایی خاص همواره محققین را مجبور به استفاده از افزودنی های بتن کرده است اجرای سازه های بتن آرمه در شرایط آب و هوایی سرد اجرای تعمیرات فوری در سازه های حساس و تعجیل در باز کردن قالب ها از جمله مواردی هستند که مشاورین طرح را تشویق به استفاده از تسریع کننده ها می کنددراین پژوهش مقاومت فشاری نمونه ها با حضور تندگیر کننده به میزان ۵ درصد وزنی سیمان و جایگزینی متاکائولن به میزان ۰% ، ۵% ، ۱۰ % و ۱۵% وزنی سیمان در سنین ۷، ۲۸ ، ۹۰، ۱۸۰ ، ۲۷۰ و ۳۶۰ روز مورد آزمایش قرارگرفت و جهت بررسی تاثی محیط مهاجم آزمایشات در محیط سولفاته نیز تکرار شد نتایج نشان میدهد استفاده ازکلرید کلسیم و متاکائولن در سطح جایگزینی مناسب باعث بهبود مقاومت فشاری در محیط مرطوب آب معمولی و محیط سولفاته خواهد شد بهبود ایجاد شده در سنین اولیه چشمگیرتر است.