سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود یداللهی زاده – شرکت پالایش نفت آبادان،دانشکده تحصیلات تکمیلی_دانشگاه آزاد اسلامی و
حسن منصف – دانشکده برق و کامپیوتر_دانشگاه تهران

چکیده:

درکشورهایی که صنعت برق درآنها به شکل تجدیدساختاریافته تبدیل گردیده است عامل تعیین کننده میان فروشندگان برق رقابتی است که آنها در مورد میزان عرضه و مبلغ پیشنهادی خود دارند هریک از شرکت کنندگان دربازار بتواند بازار رقابتی را با پارامترهای واقعی تر سیستم قدرت مدلسازی کند شرکت دررقابت برای او از درجه اطمینان بالاتریبرخوردار خواهد بود. این مقاله یک روش کاربردی ارایه میدهد کهدریک محیط رقابتی تولید کنندگان برق بتوانند با استفاده ازمدلسازی سیستم قدرت با پارامترهای واقعی پیشنهاد قیمت خود را دربازار ارایه دهند دراین مقاله قیمت برق دردو حالت محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفته است درحالت نخست تنها محدودیت های فنی واحدهای تولیدی میزان حداکثر و حداقل توان تولیدی و درحالت دوم تلفات سیستم و ظرفیت خطوط انتقال نیز درنظر گرفته شدهاست درخاتمه با بکارگیری مبنای تئوریک و الگوریتم حل آن نتایج این دو حالت برروی یک سیستم قدرتنمونه شبیه سازی شده و نتایج با هم مقایسه گردیده اند.