سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل ساریخانی – کارشناس ارشد کنترل و دینامیک پرواز
عبدالمجید خوشنود – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک
علی اصغر جعفری – استادیار دانشکده مکانیک

چکیده:

تلاطم سیال در سیستمهای حاوی مایع ازجمله ماهواره بر های سوخت مایع به عنوان یک عامل تاثیر گذار ارتعاشی مطرح می باشد. در این مقاله اثر پدیده فوق در مخازن موشک حامل ماهواره بر رویپارامترهای پروازی مورد بررس قرار گرفته و با توجه به پیچیدکی مدلسازی پدیده های سیالاتی از مدلهای مکانیکی برای سهولت کار استفاده شده است. مدل آونگ از مدل های مکانیکی مطر در این زمینه است. از این رو با بدست آوردن معادلات حرکت درصفحه با وجود یک مخزن دارای تلاطم اثر این پدیده در وضعیت موشک حامل بررسی شد و تحلیلی از حوزه پایداری برای استخراج ضریب میرایی مناسب ارائه شده است.