سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا حبیب زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد-متالورژی صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین قاسمی طبسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد-متالورژی صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کیانی رشید – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از راه های افزایش استحکام و چقرمگی در فولادها، ایجاد فاز بینیت از طریق عملیات حرارتی آستمپر کردن می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر مورفولوژی بینیت روی فولاد حاوی کروم، نیکل و مولیبدنDin:34CrNiMo 6که در ساخت قطعات خودرو از قبیل میل لنگ ها، چرخ دنده ها و دسته پیستون ها کاربرد دارد، بررسی شده است. جهت دستیابی به مناسب ترین فرایند برای بررسی تغییر مورفولوژی بینیت دماهای ۳۰۰ ،۳۵۰ ۴۰۰ و ۴۵۰ درجه سلیسیوس و مدت زمان های ۱ و ۱۰ دقیقه برای عملیات حرارتی آستمپرینگ در نظر گرفته شد. بعد از فرایند عملیات حرارتی، ریزساختار نمونه ها با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با آزمون های سختی سنجی و خمش سه نقطه مشخص شد که با افزایش دمای آستمپر کردن سختی، استحکام، کرنش و انرژی خمشی نمونه های آستمپر شده به مدت ۱۰ دقیقه ، کاهش می یابد و در نمونه یک دقیقه، سختی و استحکام کاهش اما کرنش و انرژی خمشی افزایش می یابد که دلیل آن افزایش حجم ساختار بینیتی است و کاهش آن در نمونه ۱۰ دقیقه به دلیل تغییر ساختار بینیت پایینی به بینیت بالایی است. در واقع نمونه های آستمپر شده به مدت ۱۰ دقیقه در دماهای مختلف که حجم ساختار بینیتی در آن ها تقریبا ثابتاست، نشان دهنده تغییر خواص مکانیکی با تغییر مورفولوژی بینیت می باشند. با توجه به نتایج آزمون ها مشاهده شد که قابل انعطاف ترین نمونه ها به ترتیب عبارتند از قطعاتی که دارای ریزساختاری از نوع بینیت پایینی ،مارتنزیت تمپر شده و بینیت بالایی را دارا باشند