سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فرهاد یزدی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

دورویکرد مهم افزایش بهره وری دراستفاده ازمنابع انرژی و حفظ محیط زیست ازالزامات توسعه پایدار درجهان کنونی محسوب میگردد تامین برق مطمئن با رویکرد های فوق از الزامات دستیابی به توسعه پایدارهرکشور است روند رو به رشد مصرف برق و تاثیر گذاری بیش ازحد آن درفعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی و رفاهی ایجاب می نماید تا مولفه های مهم مصرف برق و عوامل تاثیر گذار برآن شناسایی شود شناسایی دقیق فرصت ها و تهدیدات به منظور تعدیل مصرف برق دربخشهای مختلف مصرف و برنامهر یزی برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات ازمهمترین اقدامات برنامه ریزی درصنعت برق بوده که طی چندسال گذشته مورد توجه مجموعه صنعت برق کشور بودها ست بررسی راهبردهای اتخاذ شده درصنعتب رق طی سالیان گذشته و نقش آنها درتعدیل مصرف برق و بهره روی بیشتر دراستفاده ازبرق زمینه مطالعاتی مناسبی برای شناسایی فرصت ها و تهدیدات به منظور تعدیل مصرف برق است