سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی موحدی فر – مربی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
جعفر بلوری بزاز – استادیار گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
محمدکاظم جعفری – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله

چکیده:

در پلها با سیستم کوله یکپارچه با توجه به پیوستگی عرشه و دیوارهای انتهایی و به دلیل تغییر شکل حرارتی عرشه پل دیوارهای انتهایی متحمل تغییر مکانهای سیکلی می گردند و این تغییر مکانها برفشار بین کوله و خاک پشت آن تاثیر گذار است دراین تحقیق برای مطالعه اثر تغییر مکان های سیکلی برفشار مقاوم وارد بر کوله ها با استفاده از نرم افزار Plaxis 8.2 و مدل نمودن پایه یک پل یکپارچه به بررسی این رفتار پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که فشار وارد بردیواره ها بستگی به دامنه تغییر مکان و تعدادسیکل حرکات دیواره دارد به نحوی که با افزایش دامنه تغییر مکان و با افزایش تعداد سیکل حرکات دیواره میزان فشار وارد بر دیواره افزایش می یابد.