سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسترن چشمه کبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه دانشگاه زنجان
کیارش ناصراسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

استفاده از پالس های مصنوعی که معرف اصلی ترین ویژگیهای زلزله های حوزه نزدیک است منجر به تحلیل های بازمان کوتاهتر و همچنین غلبه بر مشکل کم بودن رکوردهای ثبت شده از زلزله های حوزه نزدیک می شود. در این مطالعه، پاسخ سازه فولادی تحت پالس های مصنوعی ارائه شده توسط مارکیس ۳ در زلزله های نزدیک گسل نوعC با تغییر زاویه فازهای مختلف بررسی شده است. سازه مذکور، قاب خمشی فولادی با پلانی متقارن و در ۴ طبقه میباشد که تحت ۵ رکورد حوزه نزدیک نوعC و همچنین ۳۰ پالس مصنوعی با ۵ زاویه فاز مختلف قرار گرفته و رفتارآن با تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به جای استفاده از رکوردهای محدود ثبت شده از زلزله های حوزه نزدیک و تحلیل های طولانی مدت، می توان از پالس مصنوعی استفاده کرد. در بررسی اثر زاویه فاز می توان گفت استفاده از پالس های نوعC2 ,C 3در سازه مورد مطالعه نزدیکترین پاسخ را نسبت به سازه تحت رکوردهای واقعی حوزه نزدیک داشته است. بعلاوه در سازه تحت پالس های مصنوعی با زوایای فاز کمn های زیاد) پاسخ سازه افزایش یافته و نهایتا به مقادیر مشابهی نزدیک می شوند، لذا نیازی به استفاده از پالس با سیکل های زیاد نمی باشد