سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاضل عامری – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری و بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی خنامانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری و بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کریمزاده – عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تاغ یکی از مهمترین گیاهان جهت تثبیت تپه های شنی و بیابانزدایی در ایران است. دلیل این امر، سازگاری این گیاه به شرایط کم ابی و تا حدودی شوری خاک و همچنین مقاومت در برابر چرا است این گیاه علاوه بر تثبیت تپه های ماسه ای باعث تعدیل شرایط اب و هوایی محلی نیز می گردد هدف از این مطالعه بررسی تغییر اقلیم محلی ناشی از کاشت گونه تاغ به وسعت تقریبی ۷۰ هزار هکتار در شهرستان اردستان اصفهان و تاثیر آن بر وضعیت کشاورزی و مراتع آن منطقه است. بدین منظور، نقشه کاربری اراضیمنطقه مربوط به سال ۱۳۷۰ در حین عملیاتتاغ کاری و ۱۳۸۲ و با کمک تصاویر ماهواره ای LANDSAT تهیه گردید در هریک از این نقشه ها مساحت اراضی کشاورزی مرتعی معدنی و مسکونی تعیین گردید با تطبیق تصاویر مشخص گردید که مساحت اراضی کشاورزی با وجود خشکسالی های پی درپی و افت منابع آب زیرزمینی، تقریبا ۲ برابر شده است. به دلیل اینکه تاغ کاری انجام شده تاثیرات محسوسی بر شدت بادهای فرساینده، میزان تبخیروتعرق و میزان گرد وغبار جوی داشته است.بنابراین، در صورتی که تاغکاری در اطراف اراضی کشاورزی و یا مستعد کشاورزی و به صورت پراکنده صورت گیرد، این عمل علاوه بر اثرات بیابانزدایی مناسب، بر وضعیت اکولوژیکی منطقه نیز تاثیر دارد