سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی-گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلا
احسان توکلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی -گروه مهندسی آب دانش

چکیده:

تغییر اقلیم ناشی از افزایش درجه حرارت یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر می باشد که می تواند بر کشاورزی یک منطقه تاثیر فراوانی داشته باشد. مدلهای تغییر اقلیم پیش بینی می کنند تا سال ۲۱۰۰ دمای کره زمین از ۱ تا ۳٫۵ درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت که این مقدار بیش از تغییرات دمایی ده هزار سال گذشته زمین است. لذا با توجه به مصرف بیش از ۸۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی توجه به تغییر اقلیم از اهمیت بسزایی برای تامین آب در آینده برخوردار است. با داشتن آمار ۴۰ ساله (۱۹۶۶-۲۰۰۵) ایستگاه هواشناسی تربت حیدریه اقدام به محاسیه ی تبخیر – تعرق مرجع به سه روش هارگزیوز-سامانی ، بلانی-کریدل و فائو- پنمن- مانتیث گردید. سپس با میانگین گیری از سه روش بیان شده نیاز آبی برای کشت غالب منطقه محاسبه شد . پس از آن در ۳ سناریوی افزایش دما به میزان ۲،۴ و ۶ درجه سانتیگراد نیاز آبی در آینده محاسبه تا میزان تغییرات نیاز آبی مشخص گردد.