سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین قلعه ای – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی

چکیده:

تغییرات رواناب متاثر از وضعیت اقلیم خاک و پوشش گیاهی حوضه می باشد دراین تحقیق به بررسی واکنش رواناب به تغییرات اقلیمی درحوضه دریاچه ارومیه پرداخته میشود به این منظور توزیع زمانی و مکانی بارش و تبخیر و تعرق بالقوه pe برای سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۹ استخراج شده و روابط بین تغییر اقلیم بارش و تبخیر و تعرق مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشانمیدهد که اولا بارندگی و تبخیر و تعرق از الگوی مکانی و زمانی متفاوتی برخوردار بوده و بارش با نوسان منفی مواجه می باشد ثانیا روابط بین رواناب با بارش و تبخیر و تعرق غیرخطی بوده و الگوی پراکنش رواناب به بارش و تبخیر و تعرق از شکل متفاوتی برخوردار بوده و درشرایط خشکی دستخوش تغییرات چشمگیری میگردد ثالثا نسبت بارش به رواناب EP درحوضه دریاچه ارومیه معادل ۱٫۹۵ بوده و نسبت تبخیر و تعرق به رواناب EET معادل ۴٫۲۰- می باشد.