سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هما پورحاج شکر – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی استان اردبیل
مرتضی یزدخواستی – کارشناس ارشد سازههای آبی دانشگاه مازندران
ابراهیم اسدی اسکویی – کارشناس ارشد سامانه های اطلاعات جغرافیایی اداره کل هواشناسی استان گی

چکیده:

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای و به ویژه گاز کربنیک در اتمسفر باعث بروز اختلالاتی در شرایط آبوهوایی زمین شده است. افزایش درجه حرارت کره زمین مهمترین معلول افزایش دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای است. تغییرات دی اکسید کربن و به طبع آندرجه حرارت، رشد و نمو گیاهان زراعی و قدرت رقابت آن ها را بهشدت متاثر میسازد. این امر باعث افزایش فتوسنتز و تولید گیاهان سه کربنه (به دلیل کاهش تنفس نوری حاصل از افزایش دی اکسید کربن هوا) میشود. این مقاله ضمن بررسی روند تکاملی گیاهانC4 اثرات تغیر اقلیم بر انعطاف پذیری فیزیولوژیکی این گیاهان مانند تنظیم متابولیسم، انتقال کربوهیدراتها، کارایی مصرف ازت و در نهایت رقابت بین گیاهانC4 ،C3 را مورد بحث قرار میدهد.نتایج حاصله نشان میدهد گیاهانی که در آن ها مکانیسم داخلی تغلیظCO 2 برای حفاظت در مقابل غلظتهایCO2تکامل یافته است، میتوانند به سیستمی مجهز شوند که آن ها را در مقابل افزایش مصنوعیCO2 اتمسفر حفظ نماید.