سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
عباسعلی تسنیمی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اخیرا استاندارد ASCE 41 -06 به عنوان جدیدترین سری از استانداردهای طراحی براساس عملکرد با استفاده از نتایج تحقیقات آزمایشگاهی و گزارشات علمی موجود مود شکست خمشی برشی را برای ستونهای بتن مسلح مورد تجدید نظر قرارداده است طبقه بندی مودهای شکست و همچنین احتمال رسیدن به هریک از مودهای شکست و پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش ستونهای بتن مسلح دربرنامه بازنگری مورد توجه بوده است این مقاله تاثیر تغییرات داده شده را برروی عملکرد لرزه ای سازه های بتن مسلح که براساس ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ و آیین نامه بتن ایران تحلیل و طراحی شده اند مورد ارزیابی قرار داده است سازه های مورد مطالعه سه قاب خمشی منظم سه بعدی باتعداد طبقات ۴و۸و۱۲ بوده که با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی تحلیل شده اند.