سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصوم کونانی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
سمیه مشهدی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
علی محمد آسترکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود ، درود ، ایران

چکیده:

نانوامولسیون ها، با نام های دیگر نظیر مینی امولسیون ها، امولسیون های فوق نازک، میکروامولسیون های ناپایدار، امولسیون های زیرمیکرومتر و غیره نیز شناخته می شوند که دسته ای از امولسیون ها با اندازه قطرات در مقیاس نانومتری هستند، معمولا در محدوده ابعادی بین ۵۰ تا ۵۰۰ نانومتر قرار می گیرند. اندازه بسیار کوچک قطره ها و پایداری بالای سینتیکی نانوامولسیون ها را برای استفاده در ترکیبات غذایی و همچنین به خاطر خاصیت نفوذ بالا برای استفاده در لوازمآرایشیو بهداشتی نظیر کرم ها مناسب می نماید. در این مطالعه، اثر غلظتNa2So4در فاز آبی روی دمای معکوس فازPIT) در نانوامولسیون های سیستم آب/Tween40روغن لیمو مطالعه شد. تغییرات هدایت با دما برای امولسیون با درصد وزنی ۲۰ % روغن، ۷/۵%سورفاکتانت و۷۲/۵%محلولNa2So4 با غلظت های مختلف در فاز آبی توسط هدایت سنج اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظتNa2So4در فاز آبیPIT،نانوامولسیون ها کاهش می یابد.