سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه مشهدی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
معصوم کونانی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران

چکیده:

نانوامولسیون‌ها، با نام‌های دیگر نظیر مینی امولسیون‌ها، امولسیون‌های فوق‌نازک، میکروامولسیون‌های ناپایدار، امولسیون‌های زیرمیکرومتر و غیره نیز شناخته می‌شوند که دسته ای از امولسیون‌ها با اندازه قطرات در مقیاس نانومتری هستند، معمولا در محدوده ابعادی بین ۵۰ تا ۵۰۰ نانومتر قرار می‌گیرند. اندازه بسیار کوچک قطره‌ها و پایداری بالای سینتیکی نانوامولسیون ها را برای استفاده در ترکیبات غذایی و همچنین به خاطر خاصیت نفوذ بالا برای استفاده در لوازم آرایشی و بهداشتی نظیر کرم ها مناسب می‌نماید. در این مطالعه، اثر غلظت( Na(2)SO(4 در فاز آبی روی دمای معکوس فاز (PIT) در نانوامولسیون های سیستم آب/ Tween40/ روغن لیمو مطالعه شد. تغییرات هدایت با دما برای امولسیون با درصد وزنی ۲۰% روغن، ۷/۵% سورفاکتانت و ۷۲/۵% محلول ( Na(2)SO(4 با غلظت های مختلف در فاز آبی توسط هدایت سنج اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ( Na(2)SO(4 در فاز آبی، PIT نانوامولسیون ها کاهش می‌یابد. سپس از دستگاه نفلومتر برای اندازه گیری شفافیت نانوامولسیون ها استفاده شد. تفرق قطرات بزرگتر بیشتر است، بنابراین شفافیت برای تعیین پایداری اندازه ذرات در طول زمان استفاده شد. دستگاه Nano-ZS برای تعیین اندازه ذرات و شاخص پراکندگی امولسیون‌های روغن در آب استفاده شد. میانگین اندازه ذرات برای ۰٫۲۵ و ۰٫۸mo1/1 از ( Na(2)SO(4 در ۲۵ به ترتیب ۳۸۴٫۹ و ۲۷۰٫۵ نانومتر و شاخص پراکندگی به ترتیب ۰٫۳۸۰ و ۰٫۳۱۱ می‌باشد. نانوامولسیون های تهیه شده با توجه به شفافیت، پایداری محلول و ابعاد قطرات، می‌توانند محیط واکنش مناسبی برای پلیمریزاسیون ساخت مواد آرایشی و بهداشتی و دارویی باشند.