سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید ادیب نظری – دکترای مهندسی مکانیک ، دانشیار دانشکده هوافضا در دانشگاه شریف
هادی محرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا گرایش سازه،

چکیده:

یکی از مهمترین مزایای سازههای لانه زنبوری این است که با تغییرپارامترهای هندسی سازه از قبیل ارتفاع ، ضخامت ، سایز سلول و زاویه داخلی آن میتوانیم به خواص مکانیکی متفاوتی دست پیدا کنیم . اصولا برای بررسی رفتار سازههای لانه زنبوری ، این سازهها را با یک سازه معادل که دارای خواص اورتروپیک است معادلسازی میکنند . در این مقاله سعی شده است که تاثیر تغییرات اندازه سایز سلول در سازههای لانه زنبوری بر روی خواص مکانیکی کلی سازه معادل به روش اجزاء محدود بررسی شود . بدین صورت که با استفاده از نرم افزارANSYS تاثیر این تغییرات را بر خواص مکانیکی سازه محاسبه کرده و با یک حل تئوری [ ۱] دقیق و مناسب مقایسه میشود . برای این کار با اعمال شرایط مرزی مناسب به بررسی رفتار سازه میپردازیم