سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کمالیان – دکتر، موسسه تحقیقات آب و تهران برکلی
حسن صفری – کارشناس ارشد، تهران برکلی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور شناسایی تاثیر تغییرات تراز آب دریای خزر بر رفتار رسوب در اطراف بندر نوشهر و رسوبگذاری در دهانه آن انجام شده است. روند تغییرات خط ساحلی اطراف بندر و آمار سالانه لایروبی و هیدروگرافیهای سالانه دهانه بندر مورد مطالعه قرار گرفتهاند و روند انتقال رسوب به دهانه بندر با استفاده از مدلهایone-line رسوب ساحلی و مدلهای دوبعدی بررسی شده است. آنگاه تاثیر کاهش و افزایش تراز آب دریا در چند ده سال گذشته بر تغییر ظرفیت انباره طبیعی رسوب مقابل ساحل غربی و همچنین تاثیر آن بر کنارگذری رسوب از مقابل هد موج شکن اصلی مطالعه شده است. تاثیر تغییرات ایجاد شده در طرح بندر بر گردش آب اطراف آن و امکان انتقالرسوب از ساحل شرقی به دهانه نیز بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش تراز آب دریا در طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ مانع بروز مشکل رسوبی قابل توجه برای بندر بوده است. از طرف دیگر در سالهایی که کنارگذری رسوب از مقابل هد موج شکن برقرار بوده، کاهش تراز آب باعث شدت گرفتن کنارگذری رسوب شده است. انتظار می رود که بنادر دیگری در حاشیه دریای خزر نیز با وضعیت مشابهی روبرو بوده باشند.