سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه زنگی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اکولوژی سیستماتیک دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

گرم شدن کرهزمین بسیاری از پدیده های طبیعی را تحت تاثیر قرا ر داده است تغییرات اقلیمی از قبیل افزایش دمای آب و هوا بادهای شدید موجهای عظیم طوفانهای ناگهانی و تغییرات در جریانات اقیانوسی احتمال وقوع کشند قرمز را افزایش داده است پدیده طبیعی کشند قرمز در واقع شکوفایی جلبکی می باشد که در آن افزایش شدید تعداد فیتوپلانکتونها و جلبکهای آب های شوریا شیرین در لایه های مختلف آب دیده می شود هنگامی که دما، شوری و مواد آلی به یک مقدار مشخصی برسد افزایش شدیدی در تعداد فیتوپلانکتون ها رخ میدهد ترکیب دقیق عواملی که سبب بروز کشند قرمز می شوند برکسی مشخص نیست اما تعدادی از متخصصان براین عقیده اند که افزایش تدریجی دمای آب دریاها، آلودگی اب های ساحلی کمبود وزش باد و وجود رواناب ریشه شکوفایی های جلبکی را تشکیل میدهند.