سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
الیاس سلیمانی – کارشناس مبارزه با بیماریها و معاونت فنی مرکز بهداشت منوجان
زهره افشاری پور – کارشناس مهندسی آب

چکیده:

مالاریا بیماری عفونی انگلی است که با چهار گونه مختلف مالاریای انسانی ظاهر می شود این بیماری از نظر گزارش دهی بین المللی بیماریهای واگیردار در رده ای قرار دارد که همواره تحت مراقبت سازمان جهانی بهداشت بوده و گزارش دهی آن به مقامات محلی در سطح ملی و بین المللی اجباری است مالاریا از نظر مرگ و میر در تمام گروه های سنی در بین بیماریهای عفونی بعد از عفونتهای حاد تنفسی ایدز، اسهال و سل در مقام پنجم قرار دارد هدف از این مطالعه در درجه اول شناخت رابطه بیماری مالاریا با پارامترهای اقلیمی و منابع آب و کنترل آن در بستر مدیریت منابع اب و سپس تجزیه و تحلیل رفتار متغیرهای اقلیمی برروی مالاریا در استان کرمان شهرستان های سیرجان و کهنوج می باشد