سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محسن پور آذری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

چکیده:

زرینه رود یکی از بزرگترین رودخانههای شمال غرب کشور و حوزه آبریز دریاچه ارومیه می باشد مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۸ بمدت یکسال با نمونه برداری از ایستگاه های تعیین شده درمنطقه زرینه رود و با تناوب ماهیانه صورت گرفت بمنظور تهیه نمونه های لازم جهت بررسی کمی و کیفی در ازمایشگاه ۳۰ لیتر از آب هرایستگاه توسط تور پلانکتون گیر با چشمه ۵۵ میکرون فیلتر و یک لیتر از عصاره حاصله در ظروف نمونه برداری ریخته شده و بلافاصله با فرمالین ۴ درصد تثبیت گردیدند درآزمایشگاه بعد از تعیین حجم و همگن کردن نمونه ها کار شمارش شناسایی زئوپلانکتونی با استفاده ازمحفظه شمارش ۵ میلی لیتری و میکروسکوپ اینورت Nikon مدل TS100 و با بزرگنمایی ۲۰۰ و بوسیله روش Utermohl(1958 انجام گرفت نتایج بررسی ها نشان میدهد که فون زئوپلانکتونی زرینه رود در مجموع شامل ۳ گروه عمده گردان تنان Rotatoria سیخک شاخگان Cludocera و پاروپایان Copepedaبا ۲۴ جنس و ۴۰ گونه می باشد.