سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمسعود موسوی خراسانی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان
هادی افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

امروزه علاوه برنتایج تحقیقات انجام شده براکثر دولتمردان و سیاست گذاران اشکار شده است که می توانند از طریق نظام آموزشی برفراگیرندگان تاثیر بگذارند و به این طریق میزان کارافرینی را درجامعه افزایش دهند هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر تعامل سازمان آموزش فنی و حرفه ای با دانشگاه درتقویت بنیه علمی و کاربردی کردن آموزش های دانشگاهی جهت آماده سازی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار و کارافرینی است داده ها بوسیله طرح یک پرسشنامه حاوی ۸ سوال جمع آوری شدند مواردی که دراین راستا به بررسی آنها پرداخته شده است عبارتند از: میزان ارتباط دانشجویان با مراکز فنی حرفه ای میزان رضایت دانشجویان از آموزه های تئوری و کارگاهی دانشگاهی، تمایل دانشجویان نسبت به شرکت دردوره های تکمیلی و کاربردی تمایل دانشجویان به ریسک کردن جهت ایجاد اشتغال و کارافرینی آشنایی دانشجویان با شیوه های کارآفرینی جهت بکاربستن آموزه های دانشگاهی دربازار کار میازن ارتباط و تعامل دانشگاه و مراکز آموزش فنی حرفه ای نتیجه آنالیز داده ها نشان دهنده صحت فرض پژوهش است.