سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید نعمت اله اسدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست– رییس اداره گازو گازمایع شرکت‌بهره‌
شهربانو شایق – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندس ارشد اداره مهندسی فرآورش شرکت‌بهر

چکیده:

برجهای خنک کننده نقش مهمی در فرآیند تاسیسات داشته و نگهداری و پایش کیفیت آب در گردش آنها بسیار ضروری می باشد. تزریق مواد شیمیایی مناسب با ماهیت آب خوراک و آب جبرانی، یکی از روشهای موثر جلوگیری از بروز مشکلات اساسی برجهای خنک کننده از قبیل خوردگی، تشکیل رسوب و جلبک بوده که موجب افزایش بازده برج و کاهش هزینه های تعمیراتی می شود. برج خنک کننده ردیف ۴۰۰/۳۰۰ مجتمع گازو گازمایع ۹۰۰ گچساران در سال ۸۴ با هزینه فراوان بازسازی گردید، ولی پس از مدتی به علت وجود املاح در آب گردشی و جبرانی و وجود نور کافی که باعث رشد مواد میکروارگانیزم از جمله جلبکها می شود، رسوبات و جلبکهای زیادی روی چوبهای برج خنک کننده تشکیل گردید. به منظور جلوگیری از رشد جلبکها و رسوبات و مشکلات ناشی از تجمع آنها و جلوگیری از تخریب برج، پس از بررسی آنالیز آب و وضعیت ظاهری برج توسط شرکت مشاور نالکو چهارماده ‌شیمیایی جهت استفاده آزمایشی به مدت ۳ ماه پیشنهاد گردید. ماده ضد رسوب نالکو ۸۵۰۴، ماده هیپوکلریت کلسیم به عنوان ماده بایو ساید اکسیدکننده، ماده معلق کننده نالکو ۷۳۴۸ و ماده بایوساید نالکو ۷۳۳۰ . باتوجه به آنالیز آب و میزان آب در گردش برج خنک کننده مقادیر تزریق هر یک از مواد شیمیایی تعیین و پس از تزریق مواد شیمیایی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مربوط به پارامترهای آب و بررسی وضعیت ظاهری برج مشخص گردیدکه عملکرد تمام مواد شیمیایی جهت کنترل رشد جلبک، ایجاد رسوب و خوردگی پایه های برج مطلوب بوده است. علاوه بر افزایش عمر عملیاتی برج و کاهش هزینه های تعمیراتی آن، بازده برج افزایش یافته که به تبع آن افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت محصول خروجی مجتمع را به دنبال داشته که از نظر اقتصادی بسیار حایز اهمیت می باشد.