سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمحسن شبیب اصل – کارشناس ارشد نفت و ماهشهر، پتروشیمی مارون
حمید رحمانی فرد – کارشناس ارشد نفت و ماهشهر، پتروشیمی مارون
حشمت امیر زاده – کارشناس ارشد نفت و ماهشهر، پتروشیمی مارون

چکیده:

در این تحقیق ابتدا با شبیه سازی آزمایش لوله موئین میزان حداقل فشارامتزاج (MMP) سه گازدی اکسید کربن (CO2) و متان (C1) و گاز غنی یا حلال شام (C3 40% ،C1 60%) تعیین گردید، سپس تزریق گاز امتزاجی جهت کاهش افت فشار مخزن و افزایش باز یافت نفت در یکی از مخازن ترکدار نروژ توسط نرم افزار Eclipse300 مدل سازی شد. در این تحقیق چهار سناریو مطرح شد. سناریوی اول و دوم شامل یک چاه تزریقی در بالاترین نقطه مخزن به همراه پنج چاه تولیدی که تمام آنها بصورت عمودی حفاری شده اند. سناریوی سوم و چهارم شامل تزریق از یک چاه عمودی و تولید توسط یک چاه انحرافی و سه چاه عمودی است.در این سناریو ها اثر تزریق سه نوع گاز،با تخلیه طبیعی مخزن مقایسه شد . نتایج بدست آمده نشان داد که در هر سه حالت تزریق امتزاجی،ضریب بازیافت نفت نسبت به تخلیه طبیعی مخزن بیشتر است و تزریق حلال در مقایسه با دی اکسید کربن و متان بواسطه MMP از میزان تولید بالاتری برخوردار است.