سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نسیم نژادمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
جمشید مقدسی – استادیار گروه مهندسی نفت، دانشکده نفت اهواز
بیژن هنرور – استادیار گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فار

چکیده:

در این پژوهش سعی بر آن است؛ با تصفیه آب دریای خلیج فارس طی فرایند اسمز معکوس ۱ ( RO ( و تزریق به مخازن نفت منطقه سیری و مخزن نصرت، همچنین ترکیب آن با آبهای سازند میشریف در میدان سیری به عنوانآب جانبی، و تزریق به مخازن ذکر شده ، مقدار رسوبات مخزن را پیش بینی و کاهش دهیم. در این پیش بینی از مدل پیتزر استفاده شده است و شاخص فوق اشباع شدگی رسوبات مختلف در فشارهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد؛ با تزریق آب حاصل از اسمز معکوس، تقریبا هیچ رسوبی در مخزن تشکیل نخواهد نشد، همچنین با ترکیب آب های مختلف سازندی با آب اسمز معکوس در شرایط حدود ۲۲ درصداز آب سازندی رسوب خاصی تشکیل نمی شود و در شرایطی با ترکیب درصدهای بالاتر از آبهای سازند، رسوب کلسیت در تمامی انواع آبهای سازندی پیش بینی می شود. در ترکیب آب RO با آب مخزن نصرت علاوه بر رسوب کلسیت، رسوب باریت نیز پیش بینی می شود