سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
کرامت الله حیدری – دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران
محمدجواد زارع بهنمیری – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده:

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری پرداخته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای هفت سال ( ۱۳۸۲-۸۹ نشان میدهد، شرکت های با ترکیب مستقلتر، محافظهکارتر می باشند. یعنی این شرکتها اخبار بد را به هنگامتر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می کنند. نتایج این تحقیق، نتایج تحقیقات قبلی محققان راتایید و تقویت می کند.