سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا سلیمی – کارشناس ارشد
حسین مناجاتی زاده – استادیار؛ دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
داود آصفی – کارشناس ارشد

چکیده:

باندینگ یا نواری شدن، به لایه لایه شدن ساختار فولاد به موازات جهت سیلان ماده در طی فرآیند کارگرم گفته م یشود.تحقیق حاضر به بررسی میزان باندینگ فریتی-پرلیتی موجود در ور قهای فولاد میکروآلیاژی مورد مصرف در صنایع لول هسازیو روش های کاهش این عیب پرداخته است. هدف ویژه در این تحقیق بررسی اثر عنصر منگنز و دمای کلاف پیچی در ایجاد ساختار باندی می باشد. برای این منظور اطلاعات تولیدی، ترکیب شیمیایی و همچنین شاخص ناهمسانگردی ۲۷ کلاف از یک گرید خاص از این فولادها استخراج گردید. بررسی ها نشان داد که افزایش میزان عنصر منگنز و دمای کلاف پیچی م یتواند در ایجاد ساختار باندی موثر باشد.