سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بیطرفان – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ایران
مسعود بهرامی باباحیدری – دانشکده نفت اهواز

چکیده:

جهت تولید گاز سنتز در فرایند میدرکس بخشی ازگازهای خروجی از کوره محوری به خوراک راکتور ریفرمر اضافه می گردد وجود CO2 در گاز خروجی از کوره محوری امکان تشکیل کک را درراکتور تولید گاز سنتز افزایش داده و نیز درصد تبدیل متان را کاهش میدهد این مقاله با استفاده ازمدلسازی راکتور که از نوع چند لوله ایی با بستر ثابت کاتالیستی می باشد به بررسی نسبت های بهینه۴ H2O/CH ی ۴ CO2/CH در خوراک ورودی به راکتور از نقطه نظر پیشرفت واکنشهای ریفرمینگ و جلوگیری از واکنشهایی که منجر به تشکیل کک می گردند پرداخته است نتایج مدلسازی با مقادیر مختلف CO2 درخوراک نشان داده شده است. مدلسازی ریفرمر این امکان را بوجود می آورد که بتوان درخوراک ورودی کمترین مقدار بخار آب و بیشترین مقدار دی اکسید کربن را استفاده نمود.