سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد روستا –
مهرداد محمدنیا – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حمید حسینی مرندی –
آزاده وکیلی – کارشناسی خاکشناسی

چکیده:

در یک بررسی آزمایشگاهی، کارایی دو نوع رزین آنیونی و کاتیونی و ترکیبی از آنها در تصفیه نیترات مورد بررسی قرار گرفت. رزین های مورد استفاده از نوع پرولیت ۴۰۰A- بود. آزمایش در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با ۳ تیمار (رزین آنیونی، رزین کاتیونی و ترکیب رزین کاتیونی- آنیونی) و در سه تکرار انجام شد. پس از عبور آب با دبی ۳/۸ میلی لیتر در دقیقه از لوله های شیشه ای حاوی رزین های مختلف، در فواصل زمانی یک ساعت از آب خروجی نمونه برداری شده و در آن میزان نیترات اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که پس از یک ساعت و دو ساعت، رزین آنیونی در مقایسه با رزین کاتیونی- آنیونی و رزین کاتیونی توانست میزان نیترات را از ۴/۲۱۰ میلی گرم در لیتر در تیمار شاهد به ۶/۴ میلی گرم در لیتر کاهش دهد. بر اساس نتایج این آزمایش می توان پس از بررسی های تکمیلی، کاربرد رزین آنیونی را برای تصفیه نیترات موجود در آب پیشنهاد نمود.