سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژگان مقصودلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

تنظیم مناسب گاز ازن سود تجاری در توسعه کاربرد برای اطیمنان از محصولی با کیفیت و ایمن را افزایش داده است دربعضی موارد گاز ازن نمی تواند میکروارگانیسم ها را درمحصول بسته بندی شده غیرفعال کند و این ممکن است نتیجه انتشار ضعیف درداخل بسته هاباشد گاز ازن برای تعدادی از پوشش های پلاستیکی رایج همراه با به کارگیری نواحی دارایتهویه استفاده شده و انتشار گاز از طریق آنها تعیین می شود یک روش نیمه کیفی واکنش ازن با تری سولفونات نیلی رنگ یا با محلولهای رنگ ارغوانی نیلی به کارگرفته شد بی رنگ کردن رنگ بعد از این که در معرض ازن قرار گرفتند نسبتا به سرعت انجام می شود که نشان دهنده این است که آن از طریق تمام مواد آزمایشی منتش رشده است.