سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی صفوی – سازمان صنایع دفاع تهران
عباس رضایی شیرین آبادی – دکتری شیمی پلیمر
مریم قاسمی – سازمان صنایع دفاع تهران
مسعود لطیفی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر مواد هوشمند تغییر فاز برراحتی ترموفیزیولوژیکی البسه جلوگیری از نوسانات دمایی درنتیجه تغییر شرایط محیطی می پردازد برای این منظور لایه های ازپارچه های حاوی مواد تغییر فاز تولید و برای ارزیابی تاثیر این مواد برتنظیم کنندگی دمای بدن و میزان عرق باتوجه به سطح فعالیت بدن لباسهایی حاوی این لایه ها تهیه شد این البسه توسط افرادواقعی مورد آزمون میدانی و ارزیابی فیزیولوژیکی قرارگرفت روش کار به این شکل بود که طبق یک پروتکل تست مشخص افراد با سرعتهای مختلف بروی تردمیل راه رفتند و درحین انجام این آزمون میزان دما و رطوبت درقسمتهای مختلف بدون آنها روی سینه زیربغل مچ دست توسط سیستم اندازه گیری سنسوری ثبت و موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان میدهد که بکارگیری مواد تغییر فاز درپارچه تاثیر قابل ملاحظه ای برتعادل دمایی بدن و همچنین میزان تعرق بدندارد.