سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن کهراریان – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب
رقیه فاطمی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

چکیده:

اثر تراکم گیاهی بر تغییرات عملکرد لوبیا سفید در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین مطالعه شد.آزمایش با طرح کرتهای یکبار خرد شده ( اسپلیت پلات) در قالب بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد.عامل اصلی (فاصله ردیف)در ۴ سطح ۵۰،۴۰،۳۰،۶۰ سانتیمتر و عامل فرعی(فاصله بوته) در ۳ سطح ۵،۱۰ و ۱۵ سانتیمتردر نظر گرفته شدند.نتایج به دست آمده نشان داد که اثر فاصله ردیف و فاصله بوته بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در بوته، عملکرد بیولوژیکی، و عملکرد دانه اثر معنی داری دارد. بالاترین عملکرد بوته مربوط به فاصله ردیف ۳۰ سانتیمتر با میانگین ۱۶۶۹ کیلو گرم در هکتاربود.