سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

انوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا ملکی – همکار گروه بایوسیستم، مکاترونیک و سنسورها دانشکده بیو ساینس دانشگاه

چکیده:

کشاورزی دقیق در علوم نوین کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند. هدف اصلی کشاورزی دقیق مصرف بهینه نهاده ها به منظور دستیابی به حداکثر بازده است. یکی از روش های کود دهی نرخ متغیر در کشاورزی دقیق استفاده از روش پهنه بندی عناصر خاک است در این روش کودریز با استفاده از پهنه خاک که بر اساس میان یابی بین محل های نمونه برداری تهیه شده اقدام به توزیع کود در نواحی مختلف مزرعه می نماید. در این مطالعه نشان داده شده که چگونه تراکم داده های بکار گرفته شده در پهنه بندی خاک می تواند بر مقدار مصرف کود فسفره تاثیر گذارد. پس از بررسی های مقدماتی دو مزرعه در ناحیه فلاندرز کشور بلژیک به ابعاد ۱۲ هکتار انتخاب گردید و از عمق ده تا بیست سانتیمتری خاک نمونه برداری شد. موقعیت نمونه ها بوسیله یک مکان یاب افتراقی مشخص گردید و نمونه ها تحت آزمون فسفر خاک قرار گرفتند با استفاده از نرم افزار سورفر Surfer ) ) پهنه بندی مزرعه بر اساس کل، ۷۵ ، ۵۰ و ۲۵ درصد تراکم داده ها انجام گردید و بر اساس سطح فسفر موجود در نواحی مختلف مزرعه میزان مصرف کود محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد که تعداد نمونه ها می تواند بر مقدار مصرف کود بطور چشمگیری تاثیر گذازد