سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهلا میهن دوست – کارشناسی ارشد
محمدرضا فاطمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر خروجی پساب دستگاه های آب شیرین کن بر ماکروبنتوزهای محدوده تحت اثر آن در جزیره کیش انجام شد.نمونه ها تا محدوده ۲۵۰ متری دور از نقطه خروجی پساب و عمق ۷ متری جمع آوری شد، اندازه گیری پارامترها در سطح و عمق آب نیزصورت گرفت. مطالعه بررسی تنوع و فراوانی نشان داد ۶ گروه از ماکروبنتوز ها شامل جلبک های پر سلولی، فورامینی فرا، نرمتنان، پرتاران، سخت پوستان و خارپوستان حضور داشتند که درصد فراوانی آنها در ایستگاه های نمونه برداری نسبت به کل جمعیت به ترتیب برابر با نرمتنان (دو کفه ای ها و شکم پایان ۵۹/۸درصد، پرتاران با۲۷/۷ درصد، فورامینی فورا با ۶/۴درصد، سخت پوستان۵/۹درصد و خارپوستان۰/۲ درصد می باشد، کمترین تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در ایستگاه اول بود که با دور شدن از خروجی، به تدریج افزایش یافتند. به علاوه با محاسبه شاخص های تنوع زیستی شانون و غالبیت برگر- پارکر، گرو های حساس به استرس های محیطی و گروه های پایدار شناسایی گردید