سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح اله پروانه خواه طهران – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

استخراج مداوم آب شیرین زیرزمینی برای فعالیت های بشری در بسیاری مناطق نظیر سواحل ، جزایر کویرها و بیابان ها حرکت به سمت بالای آب شور و در نتیجه کاهش کیفیت آب را تسریع می کند دراین تحقیق پدیده بالا آمدگی مخروطی Upconing آب شور زیر یک چاه پمپاژ در قسمتی از آب خوان آزاد ساحلی غرب زیرحوضه تالار جهت تجزیه و تحلیل تاثیر تخلخل مفید که یکی از پارامترهای مهم هیدروژئولوژیکی است به وسیله مدل ریاضی – عددی شبیه سازی شده است بدین منظور یک تقریب عدید برای تعیین وضعیت سطح آزاد آب و سطح مشترک بین آب شور و شیرین درفضای محاسباتی توسط ترکیبی از روشها ی مرکزیت سلول و نقطه گره ای حجم محدود به صورت ضمنی توسعه داده شده است الگوریتم پیشنهادی براساس معادلات جریان آب زیرزمینی و انتقال محلول وابسته به چگالی و لزجت درحالت دو بعدی پایه گذاری شده است