سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

همواره عوامل تغییر سن درازدواج مورد مطالعه جامعه شناسان بودها ست به نظر می رسد که تحصیلات عالیه تنها عامل موثر برتغییر سن دختران نیست بلکه عوامل دیگری نیز دراین تغییر تاثیر گذارند دگرگونی های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی جامعه درجهت تلاش برای ارتقای موقعیت زنان شهرنشینی اشتغال و مشارکت زنان درمحیط کار تحول درنظام های شغلی تغییر سهم افراد آماده ازدواج و جویای کار تحول درمیزان دستیابی به همسرمناسب و تغییرات درهنجارها و ارزشهای مرتبط با ازدواج از جمله عواملی است که میتواند درکنار میزان تحصیلات به ویژه درمقاطع بالای تحصیلی برسن ازدواج دختران موثر باشد که دراین پژوهش مورد بررسی قرارمیگیرد.