سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نورالدین قاسم زاده – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمدرضا احدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
امیرمسعود رحیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عباس رشیدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

آمارها نشان میدهند که تابلو و علائم و تجهیزاتایمنی و هشداردهنده فیزیکی ازموارد مهم تشکیل دهنده ایمنی راه می باشند که تکمیل کننده استاندارد بودن راه هستند بنابراین دراین مقاله به محاسبه شاخصهای نرخ تصادف و شدت تصادف با توجه به نصب گاردریل در ۸ کیلومتر اول محور بابل – بندپی از ۲۵ کیلومتر مطالعه قبل و بعد از نصب گاردریل دراین محور و مقایسه آن با قسمت دوم محور پرداخته شده است تا میزان تاثیر تجهیزات ایمنی و نقش آنها در بروز یا کنترل سوانح رانندگی پرداخته شده است.